För ett jämställt arbetsliv

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst arbetar för att motverka diskriminering och främja mångfald i arbetslivet. I institutionsteateravtalet har man därför kommit överens om att tillsätta ett gemensamt råd som ska arbeta med frågorna.

Rådet ska utveckla det samarbete som idag bedrivs kring frågorna, och även arbeta med att öka kompetensen och medvetenheten inom organisationerna på central och lokal nivå.

– Det partsgemensamma rådet kommer att arbeta med frågorna ur ett brett perspektiv. Det är viktigt att frågor finns med i det konstnärliga arbetet, men även ur ett arbetsplatsperspektiv, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

I början av november höll rådet sitt första möte och då stod de konstnärliga utvecklingsfrågorna i fokus. I gruppen ingår fem personer vardera från parterna.