Ett moderniserat privatteateravtal förhandlat

Fackförbundet Scen & Film och arbetsgivarmotparten Svensk Scenkonst har förhandlat fram justeringar i det gällande privatteateravtalet, som bland annat gäller minimilöner och att administrativ personal förs in i avtalet. Justeringarna i avtalet gäller från 1 januari 2022.

Minimilöner som är särskilt anpassade för avtalsområdet har införts för teknisk och administrativ personal. I det tidigare avtalet fanns också särskilda regler för vissa personalgrupper, som var ett resultat av tidigare sammanslagningar av olika avtal. De har nu tagits bort.

– Det är en stor framgång att minimilöner nu finns för samtliga yrkesgrupper i avtalet, något som tidigare saknades. Det har också varit viktigt att administrativ personal nu omfattas av avtalet, och att skapa en enhetlig och tydlig reglering som gäller för alla yrkesgrupper på arbetsplatsen, säger Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film.

När Scen & Film och Svensk Scenkonst förhandlade Privatteateravtalet under 2020 kom parterna överens om att fortsätta bereda avtalet på kanslinivå.

Enligt överenskommelsen skulle det arbetet bland annat omfatta att inkludera administrativ personal i avtalets tillämpningsområde, att ta bort nuvarande uppdelning av teknisk personal i olika grupper samt att anpassa avtalsvillkoren för att möjliggöra avtalets tillämpning för andra verksamheter än traditionell föreställningsverksamhet.