Ett steg framåt för scenkonstpensionerna

Den segdragna frågan om pensionerna på scenkonstinstitutionerna tog ett steg framåt då regeringen meddelade att en avveckling av den nuvarande statliga pensionsordningen inte kommer att medföra några minskade statliga anslag till institutionerna.

– Regeringens klara besked om att pensionspengarna kommer att stanna kvar hos institutionerna är mycket glädjande. Därigenom skapas förutsättningar för parterna på scenkonstens område att utforma ett nytt pensionssystem som är anpassat till en frilansarbetsmarknad och olika yrkesgruppers behov av särlösningar, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Samtidigt som regeringen vill överlåta pensionsfrågan till parterna vill Kulturministern genom ett nytt pensionsavtal frigöra pengar för kvalitetshöjande insatser inom scenkonsten.

– Teaterförbundets utgångspunkt är att pensioner är att se som en form av uppskjuten lön. Ändrade pensionsregler får inte medföra att staten eller arbetsgivarna använder de pensionsavsättningar som nu görs för andra ändamål. Pengarna ska också efter övergången till en helt kollektivavtalsreglerad ordning användas för pensioner, löner och andra insatser som är kopplade till de yrkesgrupper för vilka de nuvarande premierna betalas, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

Ett nytt pensionssystem för teater-, dans- och musikinstitutionerna, som helt bygger på kollektivavtal, bör enligt Teaterförbundet bygga på följande fyra huvudprinciper:

1. Behåll pengarna i systemet
2. Det ska fungera på en frilansarbetsmarknad.
3. Särlösningar utifrån behoven inom olika yrken.
4. Staten måste ta ansvar för övergången