Euro-FIA höll möte i Madrid

I veckan deltog Scen & Film i EuroFIA:s möte i Madrid, den europeiska sektionen av FIA.

Dagarna inleddes med att situationen i Ukraina uppmärksammades med en tyst minut,  med digital närvaro av Anatoli Yalovy, regional ordförande i CWU, en facklig organisation för kulturarbetare i Ukraina.

Under mötet diskuterades bland annat EU-direktivet om egenföretagares rätt att förhandla kollektiv. Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film,  deltog i en panel som diskuterade Live Performance Streaming, och hur det utvecklats under pandemin.

Christine Strindberg, förhandlingschef på Scen & Film, deltog i ett seminarium med Europas kollektiva förvaltningsorganisationer för den audiovisuella sektorn, och presenterade Scen & Films strategi för det upphovsrättsliga arbetet.

FIA är en global organisation som samlar artist-förbund från hela världen, och driver gemensamma frågor om till exempel upphovsrätt och jämlikhet. Ordförande för FIA är för den amerikanska skådespelaren Gabrielle Carteris.