Euro-FIA möttes i Lissabon

I midsommarveckan hölls ett Euro-FIA möte i Lissabon. Euro-FIA är den europeiska delen av FIA, International Federation of Actors – fackförbunden för konstnärliga utövare.

Dessa möten hålls två gånger om året och nu diskuterades bland annat upphovsrättsfrågor och utövares och upphovspersoners rätt att få betalt för sitt arbete vid vidarespridning på nätet.

En huvudfråga är det som kallas ”Atypical Workers” – fler blir egenföretagare, och det finns olika definitioner på det inom vårt område. Vad kampen gäller är att dessa grupper, och så kallade kombinatörer, inte ska ställas utanför våra trygghetssystem.

Det av FIA skapade Danspasset behöver en uppdatering och modernisering. Alla dansare, medlemmar i ett fackförbund, har rätt till stöd och hjälp av facket i det land de arbetar. Dans är ett gränsöverskridande yrke och många av våra svenska medlemmar arbetar periodvis utomlands.

Vi fick också en rapport från arbetsgruppen för hbtq-frågor. En enkät har besvarats av 10 000 medlemmar i olika länder. En stor grund för fortsatt fördjupning!

Mycket arbete görs i EU även för våra yrkesgrupper via olika projekt. I ”Creative skills Europe” finns många bra exempel på kompetensutveckling och anställningsformer (allianserna) från Sverige. Här är vi väldigt ”bra i klassen”.

Midsommaraftonen ägnades åt en presentation av ett nytt webbaserat verktyg för riskbedömningar och säkerhet inom scenkonsten, OiRA tools. Framtaget tillsammans med andra fackförbund på området och arbetsgivarna.

Anna Carlson