European Directors Staying Ahead in the Digital Age

Helgen den 7-9 oktober samlades regissörer från hela Europa för att diskutera upphovsrätt, jämställdhet, regissörens ställning i TV samt Europa som en enda digital marknad. Det var Nederländernas regissörsorganisation, Dutch Directors’ Guild som stod som värd och mötet hölls i Amsterdam.

FREDAG
Den inledande dagen handlade mycket om filmindustrin i värdlandet Nederländerna. En radnederländska kortfilmer visades och frågor som DDG arbetade med just nu togs upp. Svårigheter med att få upphovsrättsliga ersättningar från VOD-fönstret var något som många kände igen sig i. Även Netherland Film and Found commission presenterade sig och sin verksamhet. Dagen
avslutades med middag på restaurang Hotel de Goudfazant.

LÖRDAG
På lördagen påbörjades det riktiga arbetet. Dan Clifton, ordförande i FERA inledde med ett passionerat tal om de problem som står för dörren för FERAS medlemmar innan budget och verksamhet godkändes. FERA som under många år lidit av ekonomiska problem är i akut behov av pengar och medlemmarna uppmanades att arbeta för att få våra CMO:s att bidra större ekonomiskt. Ett förslag var att en viss procent av icke identifierbara ersättningar skulle gå till FERA.

I år var ländernas rapporter sammanfattade på förhand vilket gav mer tid till diskussion och debatt. Ett samtal om läget gällande jämställdhet inledde diskussionerna för dagen och vi kunde stolt berätta om framstegen i Sverige. Det talades mycket om vikten att kunna hänvisa till siffror för att belysa ett problem vilket påminner oss om att genomför vår utredning om vem som regisserar i
svensk TV.

Regissörens ställning inom TV diskuterades också. Betraktas vi som upphovsmän eller ej och hur markerar vi vikten av vårt yrkeskunnande. En samstämmig panel oroades över hur makten går över till författare, producenter och TV-kanaler.
En central fråga detta år var hur digitaliseringen påverkar vårt yrke och möjligheters till upphovsrättsliga ersättningar. Något som är högaktuellt i samband med att EU tar fram nya lagar med EU som en enda digital marknad (Digital Single Market legeslation), Hur blir det med de länder utanför EU, som Schweiz, Island och Norge som ju medverkade? Inkluderas de i DSM pga EES-avtalet?

I Storbritannien hade man gjort en utredning kring hur mycket en regissör tjänar vilket utslaget över året var i storleksordning som en busschafför, 22 000 €/år. Alarmerande med tanke på hur branschen som helhet konstant vuxit över lång tid. Kvällen avslutades med en båttur på Amsterdams kanaler före en trerätters middag på restaurang De Ysbreeker Restaurant.

SÖNDAG
Söndagen tog siktet på framtiden och hur FERA jobbar vidare.Ti l lsammans med systerorganisat ionen för manusförfattare har FERA tagit fram en mycket intressant broschyr med titeln: If the culture industries are so successful, why are so many artists poor?

Pauline CEO för FERA förklarade läget och hur arbetet går till inom parlamentet samt berättade om hur FERA jobbar framöver. En liten seger togs ändå ut redan nu efter att Jean-Claude Junkers uttalande om att ”Artists and creators are our crown jewels… It’s a part of
European culture. Parlamentet tycks ändå förstå vikten av att värna om upphovsrätten.

/Anders Habenicht och Elisabet Gustafsson för SFR