Kallelse till årsmöte för Dansavdelningen

Datum: 12 jun 2017

Tid: 18.00 - 20.00

Dansavdelningen 102 inbjuder till Årsmöte 2017

Datum: 12 juni kl 18.00-20.00 Plats: Teaterförbundet 2 tr, Kaplansbacken 2 A i Stockholm, kod 1426

* Kom och välj en ny styrelse för Dansavdelningen
* Kom och träffa engagerade dansare, koreografer, koreologer, balettmästare och repetitörer både inom frilans- och institutionsbranschen
* Kom och tyck till om vad som behöver göras för dansen i Sverige

Vi bjuder på tilltugg och något att dricka.
Varmt välkomna! __________________________________________________________________________________ Dagordning- årsmöte 2017
Datum: 12 juni kl.18.00-20.00
Plats: Teaterförbundet 2 tr, Kaplansbacken 2 A, kod 1426

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Upprättande och godkännande av dagordning
5. Fastställande av dagordning
6. Val av justerare, tillika rösträknare
7. Fråga om mötets behöriga utlysning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna
12. Fråga om styrelsens arvoden och övriga ersättningar
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas