Samtal om sexuella trakasserier inom scenkonsten

Datum: 26 okt 2020

Tid: 16.00 - 17.30

Ort: Online

Är du medlem i Teaterförbundet för scen och film och arbetar som frilans inom scenkonstområdet?

Sedan uppropen #metoo, #tystnadtagning, #metoobackstage, #visjungerut och #tystdansa med flera 2017 har Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst gemensamt arbetat för att förebygga sexuella trakasserier inom branschen. Bland annat har en oberoende kommission tillsatts som har avlämnat en rapport, en branschenkät har genomförts, ett antal seminarier har hållits och utbildningar om trakasserier har ökat avsevärt.

Några röster har hörts mindre än andras, och vi vill nu gärna träffa intresserade frilansare för att höra mer om era perspektiv på sexuella trakasserier. Samtidigt vill vi passa på att berätta mer om det partsgemensamma arbetet och utbyta erfarenheter och identifiera behov för ytterligare utveckling.

Frågor vi vill prata om är till exempel;

  • Hur har ni arbetat med att förebygga sexuella trakasserier på de arbetsplatser du har varit?
  • Upplever du några skillnader om du har ett kortare pjäskontrakt eller långtidskontrakt eller är tillsvidareanställd?
  • Finns det något före och efter uppropen 2017?
  • Vad tycker du att parterna ska göra för att underlätta ert arbete med att förebygga sexuella trakasserier?

Ni kommer också att få möjlighet att diskutera i mindre grupper.

Samtalet hålls digitalt via verktyget zoom måndag den 26 oktober kl. 16.00 – 17.30.

Anmäl dig senast den 19 oktober genom att klicka HÄR. (OBS! Du måste logga in på Mina sidor för att kunna anmäla dig)

Under samtalet träffar du representanter från det partsgemensamma rådet för jämställdhet och likabehandlingsfrågor samt projektledaren för det partsgemensamma arbetet för inkluderande arbetsplatser.

Lisa Lindén, dramaturg, genusvetare och rådsrepresentant för Teaterförbundet
Magnus Aspegren, vd Riksteatern och rådsrepresentant för Svensk Scenkonst
Simon Norrthon, förbundsordförande och rådsrepresentant för Teaterförbundet
Paula Lejonkula, projektledare för Inkluderande arbetsplatser inom scenkonsten

Välkommen!