Specialpedagogik med fokus på dans – ny fristående kurs på DOCH

Datum: 15 feb 2017

En kurs för dig som är utbildare och intresserad av att bemöta elever där de befinner sig och anpassa dansundervisningen efter elevernas förutsättningar och erfarenheter.

Specialpedagogik med fokus på dans ger kunskaper och erfarenheter om dansens och rörelsens betydelse ur olika icke-normativa perspektiv. Den ger inblick i specialpedagogikens teori och praktik med betoning både på skola, fritidsverksamhet och scenisk dans.

Utbildningens omfattning: 8 veckors studier på trekvartsfart
Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska
Studieort: Stockholm
Ansvarig enhet: Institutionen för danspedagogik

Läs mer och ansök här senast den 15 februari 2017