SWEA LA 2018 Filmstipendium

Datum: 11 sep 2017

Utlysning av filmstipendium till svensk filmskapare.

SWEA Los Angeles utlyser 2018 års filmstipendium, riktad till svenska filmstudenter eller filmskapare, både kvinnor och män, i början av sin karriär.

Stipendiet består av $7 500 samt resa Los Angeles tur och retur.

Sista ansökningsdag: 2018–02–28.

Stipendiet möjliggör för en svensk filmskapare att under tre månaders vistelse i Los Angeles utveckla och praktisera befintliga kunskaper under nya förhållanden, i den inspirerande filmmiljö som Los Angeles utgör.

SWEA Los Angeles kommer att i möjligaste mån vara behjälplig, men viktigt är att sökanden har eller skapar egna kontakter under utbildnings/praktikperioden i Los Angeles.

Stipendiet sökes av en ung svensk filmskapare, kvinna eller man. Sökande ska ha

genomgått utbildning motsvarande högskolenivå inom regi, manus, produktion, scenografi, makeup, kostym, foto, ljud eller klipp, eller ska på annat sätt ha meriterat sig.

Vid frågor vänligen kontakta ordförande för SWEA Los Angeles filmkommitté, Josefina Fernström, e-post: swealafilm@gmail.com

Fullständig information samt formulär för ansökan finns på SWEA:s hemsida: www.swea.org/losangeles.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation och ett globalt nätverk med ungefär 7,500 svenska kvinnor i 75 avdelningar och 33 länder. Det är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och syftet är att sprida svensk kultur och tradition. SWEA ger donationer och stipendier på ungefär 2 miljoner kronor per år.