Extra finansiering till allianserna

I förra veckan kom beskedet att extra finansiering tilldelas Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen.

Det är inga nya pengar utan stödet kommer från en omfördelning av de 500 miljoner kronor som regeringen och samarbetspartierna tidigare anslagit som stöd till arrangörer och fria kulturskapare för förlorade inkomster under coronapandemin.

Huvuddelen av dessa medel skulle fördelas av Kulturrådet. Av de ansökningar som inkommit uppfyller vissa ansökningar inte de villkor som ställts upp för stöd, vilket har gjort att det nu finns pengar kvar hos Kulturrådet. Dessa kommer att omfördelas till extra krisstöd till enskilda konstnärer som fördelas av Konstnärsnämnden, samtidigt som scenkonstallianserna stärks med 15 miljoner kronor.

– Det är en stor lättnad att allianserna till sist fått ett extra stöd från regeringen. I och med coronapandemin är alliansernas ekonomi hårt belastad – då många av de anställda står utan andra uppdrag, säger Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film.

Precis som för andra delar av kulturlivet finns dock en oro för att återhämtningen 2021 kommer gå långsamt, vilket kommer att drabba allianserna om inte grundfinansieringen stärks.

– Det är oroväckande att Kulturrådets riktlinjer varit så snäva att en stor del av kulturområdet ställts utanför. Då kulturområdet drabbats hårt av konsekvenserna av coronapandemin finns stora behov av ekonomiskt stöd bland många yrkesgrupper som faller utanför de riktlinjer som satts upp för stöd och inte träffas av några av de stödåtgärder eller krispaket som tagits fram. Det är mycket bekymmersamt och kommer att få konsekvenser på sikt, säger Mika Romanus.