Få ljuspunkter för kulturen i årets budget

Årets kulturbudget saknar satsningar på den professionella scenkonsten, en redan underfinansierad sektor. Detta i en tid när kulturens uttryck kontrolleras, konstnärers arbete undergrävs och demokratiska institutioner försvagas.

 – Ett demokratiskt samhälle kräver en kraftfull kulturpolitik som erkänner konstnärernas värde och funktion. Därför är det beklagligt att inga satsningar görs för att uppnå målet med professionell scenkonst i hela landet, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Regeringen satsar inte heller på produktionsincitament för att få fler film- och tv-produktioner att spelas in i Sverige, vilket en enad filmbransch hade hoppats på.

– Det är en stor besvikelse att regeringen inte valt att satsa på ett produktionsincitament för filminspelningar, något som i princip alla europeiska länder har. Det skulle inte bara gynna filmbranschen och öka arbetstillfällen för filmarbetare i Sverige – utan skulle också ha en positiv påverkan på regional och nationell tillväxt, export och besöksnäring, säger Simon Norrthon.

En ljuspunkt i kulturbudgeten är att stödet till de kommunala kulturskolorna återinförs.

– Kulturskolan är oerhört viktig för svenskt kulturliv. För ungas möjlighet att själva uttrycka sig inom dans, teater, musik och bild. För återväxten av konstnärligt yrkesverksamma. Men den skapar också arbetstillfällen för våra medlemmar, säger Simon Norrthon.