Facklig styrka på operan

Bättre regler för övertid, fler fastanställda och högre löner. Nyligen har fackklubben på Göteborgsoperan lyckats driva igenom en rad viktiga segrar för personalen.

Text: Gert Lundstedt, Foto: Fanny Marika Jansson

Scen & Films lokalavdelning på Göteborgsoperan har under senaste året haft flera framgångar för medlemmarna när det gäller ersättningar, lön och villkor. Nu senast i samband med musikalen Wicked.

I föreställningen används ett special-installerat styrsystem till flygscenerna för att garantera högsta möjliga säkerhet. Systemet har ibland krånglat och behöver återkommande ses över av scen- och servicetekniker inom drift och underhåll. Ett arbete som måste göras nattetid mellan klockan 23 och 06, eftersom det dagtid inte finns någon ledig scentid.

Då några i teknikerteamet har utköpt övertid – man har alltså bytt övertidsersättning mot högre lön eller fler semesterdagar – fick de efter förhandling ersättning i tid som registreras i kompbanken. En modell som personer med utköpt övertid normalt inte har.

Matilda Holmberg är skräddare och vice fackordförande på Göteborgsoperan.

– I lokalavdelningen anser vi att personal som inte styr över sin egen arbetstid inte bör ha utköpt övertid. Vi stod på oss om att istället för ersättning timme för timme så skulle ersättningen i tid höjas från 8 till 10 timmar i kompbanken. Det var en seger för oss.

Segern är inte den första som lokalavdelningen har räknat hem på sistone. Ett annat exempel är när en ljudtekniker blev schemalagd så att arbetsdagen blev för lång.

– Detta skedde vid två tillfällen. Andra gången sa vi att det inte kunde vara en slump och det blev en tvisteförhandling med Göteborgsoperan, där vi fick skadestånd för brott mot kollektivavtalet, berättar Matilda Holmberg.

Annars går det mesta av den fackliga tiden åt till att mota bort dåliga förslag, säga nej och förhandla om tokiga saker arbetsgivaren vill få igenom, förklarar hon.

– Som när det skulle göras ett nytt schema för vår internservice. Arbetsgivaren lade ner massor av tid på det, men när schemat presenterades var det jättedåligt för medarbetarna. Hade man bara pratat med medarbetarna hade de löst det mycket smidigare.

Allt slutade med att arbetsgruppen gjorde sitt eget schema – till båda parters belåtenhet.

Det finns ännu fler exempel på hur facket och anställda fått igenom bättre villkor på operahuset. Som när ledningen för ett år sedan gick med på att skriva in en fast numerär för hur många anställda solister operan ska ha. Antalet hade minskat kraftigt de senaste decennierna.

Tobias Ahlsell, frilansande musikalartist och aktiv i Göteborgsoperans Solistklubb, var med om att arbeta fram ett nytt avtal.

– Samtidigt som ensembler dras ned nådde vi ett samförstånd om en fast numerär. Vi är i stort sett först i Sverige med ett sådant avtal. Vår chef förstod värdet av att inte bara ha sporadiska musikalartister och operasångare, utan att det också behövs en fast numerär att arbeta med, säger han.

Avtalet beskriver Tobias Ahlsell som en jätteframgång. Det gav ringar på vattnet och inspirerade långt utanför Göteborgsoperan.

– Sångaravdelning inom Scen & Film är jätteintresserad. Vårt avtal har diskuterats bland vd:ar, i ensembler och på olika scenhus över landet.

Dessutom inspirerade arbetet Tobias Ahlsell och lokalavdelningen till fler förbättringar. Så i samband med den förestående lönerevisionen frågade facket operaledningen om även de projektanställdas löner kunde ses över i revisionen, vilket de vanligtvis inte gör.

– Nu har vi fått med oss ledningen på att diskutera även projektanställdas villkor. Det är en framgång att de hörsammade oss.

Tillbaka till musikalen Wicked. Vid repetitionerna påtalade Tobias och det lokala facket att det i ensemblen fanns sex medlemmar vars artistiska ansvar inte avspeglades i lönen.

– Det blev ett snabbt ett möte och en snabb förhandling. Vi fick väldigt bra gehör från arbetsgivaren och verkligen ingen konflikt. Nu finns en tillit mellan oss och vi jobbar tillsammans mot någonting bra, säger Tobias Ahlsell.


Göteborgsoperan
Operan invigdes 1994. Den ligger vid Lilla Bommen i Göteborg och ägs av Västra Götalandsregionen. Visionen är att bli ett av norra Europas ledande operahus. Anställda totalt: 1 075 personer Antal besökare: 148 348. Antal spelade föreställningar: 236.

Källa: Göteborgsoperans årsredovisning 2022. Alla siffror gäller 2022.

Larm om brister
Just nu pågår en facklig process om brister i arbetsmiljön på Göteborgsoperan. Scen & Film har skickat in en begäran om åtgärd till Arbetsmiljöverket. Det handlar bland annat om stress, hög arbetsbelastning och risk för olyckor.


Vill du läsa hela tidningen kan du läsa den på Mina sidor.