Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Att vara medlem i facket och på så vis kunna påverka sin arbetsplats och arbetsvillkor är en mänsklig rättighet. Idag släpps rapporten Global Rights Index som årligen undersöker hur situationen ser ut för fackligt aktiva världen över.

– Att vara medlem i facket och kunna påverka sina arbetsvillkor är en mänsklig rättighet – men ingen självklarhet i många länder. Rapporten som släpps idag visar hur utsatta många fackligt aktiva är. Vi måste visa solidaritet med våra kollegor världen över, och tillsammans stärka de fackliga organisationerna världen över, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film.

Rapporten visar att våra mänskliga rättigheter i arbetslivet kränks runt om i världen. I flera länder riskerar fackligt aktiva att bli gripna eller utsättas för våld när de gör sin röst hörd för att påverka på jobbet.

Svenska fackförbund arbetar tillsammans med fackförbund i ett stort antal länder med utbredd fattigdom. Det handlar om att samarbeta för att påverka och motverka inskränkningar och försämringar av mänskliga rättigheter på arbetsplatserna.

Den fackliga organisationen Union to Union samlar förbunden i TCO, LO och SACO, och bedriver globalt fackligt utvecklingssamarbete. De står bakom lanseringen av Global Rights Index i Sverige.