Arbetsmiljöavtal

På de samhällsägda teatrarna har Fackförbundet Scen & Film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst förhandlat fram ett särskilt arbetsmiljöavtal.

Läs mer om arbetsmiljöavtalet under Dina kollektivavtal.

Denna artikel hjälpte mig