Arbetsskada

En arbetsskada innebär att du råkat ut för en olycka eller för ohälsa som är relaterad till ditt arbete eller arbetsplatsen. Det kan också vara en olycka som inträffar på väg till eller från arbetsplatsen.

Arbetsskadeförsäkringen, LAF, är grundskyddet som omfattar alla som arbetar i Sverige. Det är Försäkringskassan som har ansvar för den försäkringen. LAF lämnar ersättning för inkomstförlust vid bestående nedsättning av arbetsförmågan, särskild arbetsskadeersättning med mera.

LAF är alltså grunden i ditt försäkringsskydd vid en arbetsskada, men lagen ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader som du troligen haft när du skadat dig. Därför har Fackförbundet Scen & Film förhandlat fram ett kompletterande försäkringsskydd, TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), som ser till att arbetsgivare bättrar på grundskyddet. Alla stora kollektivavtal som Scen & Film förhandlat fram innehåller TFA.

Om du skadas i arbetet, anmäl omedelbart skadan till arbetsgivaren och Försäkringskassan. För att få ersättning från TFA ska du tillsammans med din arbetsgivare (om han/hon tecknat kollektivavtal där TFA ingår) skicka en skadeanmälan till AFA. Anmälan måste ha kommit in till AFA en viss tid efter att du skadat dig (olika tidsfrister beroende på skada).

OBS! Du måste själv vara aktiv för att få del av ersättningarna!

Läs mer om TFA under Dina avtalsförsäkringar.

Denna artikel hjälpte mig