Arbetstid

I Sverige finns regler om arbetstid både i lag och i kollektivavtal. Syftet med reglerna är bland annat att se till att människor inte arbetar för mycket och i för långa perioder i sträck, dels av hälsoskäl men också för att minimera riskerna för skador och olyckor. Det ska också gå att kombinera arbetet med föräldraskap.

Arbetstidslagen säger bland annat att ordinarie arbetstid ska vara högst 40 timmar i veckan och att arbetstagare ”bara” får arbeta övertid 200 timmar om året. Lagen säger också att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila), och minst 36 timmar sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (veckovila).

Diskrimineringslagen säger att arbetsgivaren måste arbeta aktivt, förebyggande, för att arbetstagare ska kunna kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Arbetstiderna bör vara en del av detta arbete. Arbetsgivaren ska redovisa sitt förebyggande arbete i jämställdhetsplanen.

I det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats finns kompletterande regler om arbetstid (du som arbetar på institutionsteater jobbar exempelvis under arbetstidsavtalet). I det kollektivavtal som din arbetsgivare undertecknat finns regler om ordinarie arbetstid och hur mycket ersättning du ska ha när du arbetar övertid eller ob, obekväm arbetstid.

Arbetsgivare är skyldig att skriva rapporter om exakt hur mycket övertid personalen arbetar. Arbetsmiljöverket kan när som helst kräva att få se dessa rapporter.

Problem när det gäller arbetstid uppstår ofta för Scen & Films medlemmar som arbetar inom filmområdet eller är på turné. Var vaksam på att regler i lag och kollektivavtal när det gäller arbetstid verkligen följs och att du får de övertids- och ob-ersättningar som du har rätt till.

Kom ihåg att det kan finnas regler i kollektivavtalet som säger att du inte får sälja bort din övertidsersättning. Film-, TV- och videoinspelningsavtalet säger exempelvis att ”endast den som har rätt att beordra andra anställda övertidsarbete” eller den som ”självständigt kan avgöra om hon/han ska arbeta övertid” har rätt att sälja bort sin övertidsersättning.

Denna artikel hjälpte mig