Att ta betalt

För att förenkla livet för dig som är frilansande egenföretagare har Fackförbundet Scen & Film tagit fram räkneexempel på dels hur du ska räkna för att få en inkomst som företagare du kan leva på, dels hur du ska räkna om ett gage från A-skatt till F-skatt. Här finns också råd vid förhandlingar, exempel på ett uppdragsavtal och vad du ska tänka på om du inte får betalt.

Hur mycket ska jag ta betalt

När du startar ditt företag måste du göra en budget. Du måste veta hur mycket du ska ta betalt för uppdraget för att få en inkomst du kan leva av. Faktorer som ska vägas in förutom lön är omkostnader som materialkostnader, lokalhyra, försäkringar, administrativa kostnader med mera. Du måste även ha pengar för perioder du inte har uppdrag eftersom du inte kan få ersättning från a-kassan.

Här finns ett exempel på hur du kan räkna.

Att räkna om gage från A- till F-skatt

Ofta används den lön du får som anställd som en utgångspunkt också för F-skattare. Scen & Film rekommenderar att man lägger på minst 50 % vid fakturering. 
Här kan du se hur vi räknar.

Uppdragsavtal

Här finns ett exempel på ett uppdragsavtal.

Råd vid förhandling

Faktorer som påverkar förhandlingsutrymmet är;
• Uppdragsgivarens ekonomiska förutsättningar.
• Förhandlingsläget. Är det just dig de vill ha? Är det bråttom?
• Vad har du för erfarenhet/utbildning/specialkompetens.
• Löneutvecklingen i branschen. Begär inte samma ersättning som förra året.

Förhandla alltid med lite prutmån.

Kontakta Scen & Film

Du kan alltid vända dig till förbundet för att få råd inför förhandlingen. Förbundet erbjuder också personlig förhandlingshjälp via Servicebolaget mot en förmånlig avgift.
Information om vad som är kollektivavtalsenliga miniminivåer finns hittar du under Kollektivavtal.

Medlemmar kan även logga in under Mina Sidor och ta del av lönestatistik på teaterområdet.

Du kan också få hjälp via medlemsjouren per e-post: medlemsradgivning@scenochfilm.se eller telefon: 08 – 441 13 00

Om du inte får betalt

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om uppdragsgivaren inte betalar en faktura.

Ibland händer det att en uppdragsgivare inte betalar en faktura trots att sista betalningsdagen har passerats. Är orsaken glömska så kan det räcka med att du påminner om fakturan i muntlig eller skriftlig form. Om uppdragsgivaren menar sig inte vara skyldig att betala därför att arbetet inte har utförts på rätt sätt eller i rätt tid kan det behövas mer omfattande åtgärder. Detsamma gäller om uppdragsgivaren bara ignorerar fakturan.

En första åtgärd kan vara att du skickar en påminnelse om fakturan. Om du då vill markera att du ser mycket allvarligt på att fakturan inte har betalats eller vill sätta lite extra press på uppdragsgivaren kan du i påminnelsen skriva ”om fakturan inte betalas senast den x november 20xx så överväger vi att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten”.

Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in pengar för obetalda fakturor. Detta förfarande kallas betalningsföreläggande. Mer information om betalningsföreläggande och hur du ansöker om betalningsföreläggande finns på Kronofogdens hemsida.

Att sälja fakturor

Idag finns många företag som köper fakturor, mot en avgift. Det kan vara ett sätt att behålla likviditeten i företaget, eftersom du får betalt med en gång.

Konkurs

Vid en konkurs gäller olika regler för löntagare och egenföretagare. 

Om den du arbetar för, det vill säga din uppdragsgivare, går i konkurs är skillnaden mellan att vara egenföretagare och anställd påtaglig. Om du är anställd skyddas du av den statliga lönegarantin. Är du egenföretagare så hamnar du vanligtvis sist i kön av borgenärer med liten eller ingen chans till att få betalt för ditt ekonomiska krav. Om din uppdragsgivare har osäker ekonomi eller om verksamheten innebär ett ekonomiskt risktagande – till exempel i en film- eller en privatteaterproduktion är det därför säkrare att ta engagemanget som anställd.

Att ta uppdrag som egenföretagare kan i vissa fall jämställas med att vara anställd, om egenföretagaren anses vara i samma beroendeställning som en anställd. Ta kontakt med Scen & Film i ett tidigt skede vid en konkurssituation för att höra vilka möjligheter som finns.

Denna artikel hjälpte mig