Boken ”I väntan på vadå?”

Förbundet har gett ut boken ”I väntan på vadå? – Teaterförbundets guide till jämställdhet”.

Boken består av två delar. Den första delen är författad av genusvetaren Vanja Hermele på förbundets uppdrag. Texten och slutsatserna är hennes egna. Hermele intervjuar en mängd företrädare för branschen i jakt på tankefigurer som hindrar jämställdhet. Konsten är samhällsförändrande och radikal, är en aktiv myt i kulturlivet, konstaterar Hermele. Men hur radikal är man egentligen när det kommer till jämställdhet?

Den andra delen av boken, ”Verktygslåda för förändring”, är Scen & Films egen del, författad av ombudsmannen Nina Stone. Här får den som vill arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats branschanpassade råd och tips, det reds ut vilka rättigheter du har enligt lag och avtal och Scen 6 Films arbete för jämställdhet beskrivs.

Boken publicerades år 2007 på Premiss förlag.

Vill du beställa boken? Mejla till  info@scenochfilm.se eller telefon 08 441 13 00. Boken är gratis för medlemmar, ickemedlemmar betalar 50 kronor. Du kan också använda beställningsformuläret till höger.

Denna artikel hjälpte mig