Upphovsrätt Scen & Films kansli

Mika Romanus: VD
Gustav Målqvist: Administrativ chef
Mia Letfors: Handläggare
Lotta Lundkvist: Handläggare

Kaplansbacken 2A (besöksadress)
Box 12710
112 94 Stockholm
Tel: 08 441 13 00.
E-post: upphovsratt@scenochfilm.se

Denna artikel hjälpte mig