Kulturakademin

Kulturakademin bedriver kompetensutveckling för professionellt yrkesverksamma inom scen-, ton-, film- och tv-området med stöd från Västra Götalandsregionen.

Läs mer!

Denna artikel hjälpte mig