Material om arbetsmiljö

Här hittar du användbara länkar och material om arbetsmiljöarbete som du kan ladda ner.

Hos Prevent finns ett stort utbud av arbetsmiljömaterial, utbildningar, checklistor, internetbaserade arbetsmiljöverktyg med mera.

Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om arbetsmiljö. Där finns bland annat arbetsmiljölagen och föreskrifter, till exempel Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombud heter en broschyr från Arbetsmiljöverket som beskriver skyddsombudets uppgifter. Inledningsvis slås fast att, ”Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.” Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Checklista inför ändringar i verksamheten: Arbetsgivaren är skyldig att innan förändringen genomförs ta reda på vilka arbetsmiljörisker (fysiska och psykiska) en förändring i verksamheten (till exempel omorganisation och personalnedskärningar) kan innebära. Förutom att det är ett krav lönar det sig att åtgärda risker innan förändringar genomförs. Se Arbetsmiljöverkets checklista här intill.

I EU-projektet OiRA har man tagit fram ett internetbaserat verktyg för riskbedömning av arbete inom scenkonst. Deltagande organisationer på scenkonstområdet är bland andra de globala fackföreningarna FIA (Internationella skådespelarfederationen), och UNI-MEI (internationella federationen för media och underhållning). Verktyget tillhandahålls av EU:s Arbetsmiljöbyrå i Bilbao och är gratis att använda.

 

Denna artikel hjälpte mig