Material om arbetsmiljö

Här hittar du användbara länkar och material om arbetsmiljöarbete som du kan ladda ner.

Hos Prevent finns ett stort utbud av arbetsmiljömaterial, utbildningar, checklistor, internetbaserade arbetsmiljöverktyg med mera.
Prevent och TMA (Teaterns- och musikområdets arbetsmiljöråd) gav 2003 ut en skriftserie om arbetsmiljön på teaterområdet. Serien innehåller skrifterna Dansare, Sångare, Teatertekniker, Ateljéer, Verkstäder och Skådespelare, samt Scenkonstens Arbetsmiljö, Arbetsorganisation och Ledarskap.
Läs mer och beställ skrifterna på Prevents webbplats.

Checklista inför ändringar i verksamheten: Arbetsgivaren är skyldig att innan förändringen genomförs ta reda på vilka arbetsmiljörisker (fysiska och psykiska) en förändring i verksamheten (till exempel omorganisation och personalnedskärningar) kan innebära. Förutom att det är ett krav lönar det sig att åtgärda risker innan förändringar genomförs. Se Arbetsmiljöverkets checklista här intill.

Skyddsombud heter en broschyr från Arbetsmiljöverket som beskriver skyddsombudets uppgifter. Inledningsvis slås fast att, ”Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.” Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

I rapporten Alla mår bra presenteras resultaten av en arbetsmiljöundersökning av svensk film- och tvdramaproduktion 2010. Undersökningen är gjord av oberoende utredare på uppdrag av Fackförbundet Scen & Film och Film&TV-Producententerna.I enkäten frågades bland annat efter ålder, kön, erfarenhet, arbetsvillkor som arbetsdagens längd och anställningsform, men även om den psykiska och fysiska arbetsmiljön.

I ett EU-projekt (Oira) med de globala fackföreningarna FIA (Internationella skådespelarfederationen), och UNI-MEI (internationella federationen för media och underhållning), m.fl. som deltagande organisationer på scenkonstområdet, har man tagit fram ett internetbaserat verktyg för riskbedömning av arbete inom scenkonst. Verktyget tillhandahålls av EU:s Arbetsmiljöbyrå i Bilbao och är gratis att använda. I en förlängning av projektet genomgår det under 2015 en uppgradering. Se länk här till höger.

Mer om arbetsmiljö kan du också läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Där finns bland annat arbetsmiljölagen och föreskrifter, till exempel Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Denna artikel hjälpte mig