Semesterersättning

Den som har en kortare anställning tar i allmänhet inte ut semester i form av ledighet, utan får istället sin intjänade semester utbetalad i pengar i slutet av anställningen. Semesterersättningen är normalt 12% av allt det du tjänat under anställningen (något högre i filmavtalet).

Rätten till semester (ledighet eller semesterersättning) är stadgat i lag. Det går inte att förhandla bort denna rättighet.

Semesterersättningen är inte en del av lönen utan ska ligga utöver lön. Själva idén med semesterersättning är ju att du, istället för att ta ledigt under din anställning, ska kunna lägga undan pengar för att vara ledig vid ett senare tillfälle.

Semesterersättningen ska betalas ut ”utan oskäligt dröjsmål” som det heter i lagen, och senast en månad efter anställningens upphörande.

Denna artikel hjälpte mig