TMA

Teaterns- och musikområdets arbetsmiljöråd TMA är ett samarbetsorgan för avtalsparterna på teater- och musikområdet. TMA ordnar bland annat kurser för skyddsombud.

Fackförbundet Scen & Film representeras av Tristan Agdler, regionalt skyddsombud.

Denna artikel hjälpte mig