Föräldraskap/Graviditet

När du blivit förälder har du rätt att vara ledig och få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet.

Föräldraledighetslagen säger att arbetsgivarens ska samråda med dig som arbetstagare om föräldraledighetens förläggning. Minst två månader i förväg ska du anmäla att du vill vara ledig, och då bör du också meddela hur länge du vill vara ledig.

Medan du är föräldraledig har du rätt att ta del av generella och individgaranterade löneökningar. Om det sker lokala pottförhandlingar under din ledighet ska du vara med i potten (glöm inte heller att meddela Försäkringskassan om din lön ändras). Du har också rätt att komma tillbaka till samma eller likvärdiga arbetsuppgifter efter din föräldraledighet.

Det är enligt lag är förbjudet att missgynna på grund av föräldraledighet (Föräldraledighetslagen 16§). Detta är relativt ny lagstiftning. Du som varit föräldraledig ska alltså inte behöva acceptera att t.ex. gå miste om ett arbete, inte bli befordrad, få sämre lön eller andra villkor eller att bli uppsagd på grund av att du varit föräldraledig.

Om du skulle bli uppsagd under din föräldraledighet (och uppsägningen inte har med föräldraledigheten att göra) börjar din uppsägningstid inte att löpa förrän du kommit tillbaka till arbetet, enligt nya regler i LAS (lagen om anställningsskydd).

Observera att för dig som arbetar på institutionsteater finns en skrivning i avtalet som ger dig ett tillägg på lönen under den tid du har föräldrapenning (tidigaste 60 dagar före planerad nedkomst och 120 dagar efter nedkomst). Tillägget är 10% av din lön (observera att detta bara gäller upp till en viss lönesumma, läs mer om det i institutionsteateravtalet).

Detta ska betalas ut automatiskt, men kontrollera gärna att det fungerar.

Graviditet/Havandeskapspenning

Om ditt arbete innebär fysiska påfrestningar, som du på grund av graviditeten inte orkar med, kan du ha rätt till havandeskapspenning. Men i första hand bör du i första hand be din arbetsgivare att bli omplacerad till lättare arbetsuppgifter. Enligt lag har du rätt till en sådan omplacering två månader innan beräknad nedkomst.

Om du arbetar på en institutionsteater finns det en skrivning i kollektivavtalet som säger att ”om tjänstbarhet i yrket inte föreligger under viss del av ovan nämnda tid kan teatern och den anställda överenskomma om annan lämplig arbetsuppgift”. Bakgrunden till den skrivningen är förstås att det betydligt tidigare än två månader innan nedkomst kan vara svårt för exempelvis en dansare eller skådespelare att verka i sitt yrke. Du kan då komma överens med din arbetsgivare att du omplaceras till lättare arbetsuppgifter. Du ska självklart ha kvar din lön och andra anställningsförmåner under tiden.

Om det inte går att omplacera dig till andra arbetsuppgifter, eller om det finns risker i arbetsmiljön, kan du få havandeskapspenning. Den betalas ut av Försäkringskassan. Havandeskapspenning kan du få i slutet av din graviditet, från och med 60 dagar innan till och med 11 dagar innan beräknad förlossning.

Problemet för många av Scen & Films medlemmar är att havandeskapspenningen förutsätter att du har en anställning och en lön. Många gravida dansare och skådespelare med flera saknar anställning just för att de är gravida. En del gravida medlemmar hamnar därför i situationen att de tvingas ta av a-kassedagar, trots att det ju kan diskuteras om de står till arbetsmarknadens förfogande.

Flera av Scen & Films dansare har fått havandeskapspenning sedan de visat upp intyg från en arbetsgivare som säger att medlemmen helt säkert skulle ha fått arbete under innevarande period, om det inte vore för att hon är gravid.

Denna artikel hjälpte mig