Sjukdom

Om du blir sjuk kan du ha rätt till ersättning från två håll. Dels från försäkringar som du har rätt till enligt lag och dels från försäkringar som du har rätt till genom kollektivavtal. Försäkringarna enligt lag gäller för alla, och de kollektivavtalade gäller för dig som är anställd hos en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal.

Sjukpenning

De första 14 dagarna som du är sjuk får du ersättning i form av lagstadgad sjuklön som din arbetsgivare betalar. Sjuklönen från arbetsgivaren är 80 procent av din lön (obs den första dagen är en karensdag, för den får du inte någon ersättning). Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar har du rätt till lagstadgad sjukpenning från Försäkringskassan. Denna får du så länge du är sjuk (eller till dess Försäkringskassan byter ut din sjukpenning mot sjukersättning eller aktivitetsersättning). Hel sjukpenning är 80 procent av din sjukpenninggrundade inkomst, SGI.

Kollektivavtalad sjuklön

Från och med den 15:e sjukdagen får du även kollektivavtalad sjuklön om din arbetsgivare har kollektivavtal, antingen från din arbetsgivare om du omfattas av Sjuklöneavtalet (gäller på institutionsteaterområdet) eller från avtalsförsäkring om du omfattas av AGS-Avtalsgruppsjukförsäkringen (SVT, UR, SR film, privat tv, video, privatteater, fria teater- eller dansgrupper som är medlemmar i Teatercentrum eller Danscentrum, biografpersonal och talboksinläsare).

Sjuklöneavtalet innebär att den anställde i regel har rätt till en kompletterande sjukersättning från arbetsgivaren från sjukdag 15 till 180. Enkelt uttryckt fyller sjuklönen på sjukpenningen som man får från Försäkringskassan från och med dag 15 till och med dag 180 i sjukperioden så att den totala inkomsten blir 90 procent av lönen.

AGS kompletterar din sjukpenning under sjukdag 15-360. Ersättningen är 12,5 procent av din sjukpenning. Sjukpenning tillsammans med AGS-ersättning ger dig en sammanlagd ersättningsnivå på cirka 90 procent av din inkomst. AGS fortsätter gälla 720 dagar efter att din anställning upphört.

Vid sjukdom, gör såhär

När du blir sjuk skall du omedelbart anmäla det till arbetsgivaren. Det krävs läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen för att du skall få sjuklön. (Till följd av coronapandemin har reglerna om läkarintyg tillfälligt slopats.) Om sjukskrivningen varar längre än 14 dagar, anmäler arbetsgivaren det till Försäkringskassan. Blanketten ”Begäran om sjukpenning fr.o.m. dag 15” skall fyllas i av dig som är sjukskriven. För att inte få en felaktig sjukpenning anmäler du själv din aktuella lön till Försäkringskassan i samband med att du ansöker om ersättning.

När du har varit sjuk i mer än 14 dagar kan du utöver det få ersättning från AGS eller ersättning från din arbetsgivare om du omfattas av Sjuklöneavtalet. Du måste själv ansöka om att få AGS. Ansökan skickas till AFA och till den ansökan ska du bifoga en kopia av läkarintyget.

Läs mer under Dina avtalsförsäkringar.

Denna artikel hjälpte mig