Får du ingen lön från din arbetsgivare?

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön. Ta omedelbart kontakt med Teaterförbundets medlemsrådgivning om du inte får ut din lön, då du endast kan få ersättning för det du tjänat in under de tre senaste månaderna innan konkursansökan lämnats in.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Lönegarantin gäller när arbetsgivaren gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du har rätt till lönegaranti och hur mycket pengar du ska få. Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under din uppsägningstid. Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

För att få uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden måste du skicka in en blankett till oss. Du ska också skicka med ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Vilka lönekostnader kan jag få ersättning för?
• Lön som du tjänat in tre månader innan företaget lämnade in sin ansökan om konkurs eller rekonstruktion till tingsrätten.
• Lön för tiden mellan din ansökan och tingsrättens beslut om konkurs eller rekonstruktion.
• Lön för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion.
• Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesteråret. Ett semesterår är vanligen mellan den 1 april och den 31 mars.
• Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) om du blir uppsagd under konkursen eller rekonstruktionen. Om du blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Hur mycket pengar kan jag få?
Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Under 2020 motsvarar det 189 200 kronor. Prisbasbeloppet ändras varje år. Du kan bara få pengar under högst åtta månader. Hur länge du får lönegaranti beror därför på hur mycket du tjänar.