Fel semesterersättning till biografanställda

I juni betalade SF ut semesterersättning till personalen. Snart upptäcktes dock att utbetalningarna inte var korrekta. En del personer hade fått för lite pengar, vilket nu har reglerats. Till andra utbetalades semesterersättning för en månad för mycket, för april 2012.

Nu vill SF att de biografanställda som fått för hög ersättning i år avstår från en månads semesterersättning nästa år, för att reglera den felaktiga utbetalningen. SF har skickat ut en blankett där de anställda kan välja mellan att nästa år få semesterersättning för 11 månader eller 12 månader.

– Det är inte rimligt att SF gör ett sådant misstag och sedan kräver att personalen ska betala tillbaka detta. Pengarna mottogs i god tro, och det handlade inte om så stora summor att någon skulle ha anledning att reagera på att summan var för stor. När felet upptäcktes hade semestrarna redan inletts, säger Mikael Andersson, förtroendevald i Teaterförbundets biografavdelning.

Under föregående år bytte SF semesterperiod. Det innebar att årets semestersättning baserades på perioden 1 juni 2011 till 31 mars 2012. De biografanställda som fick en för hög semesterlön fick i stället betalt fram till den 30 april, det vill säga 11 månader i stället för 10 månader.

SF har inte rätt att kräva tillbaka pengarna i samtliga fall, eftersom pengarna mottogs i god tro, det vill säga att de anställda inte visste att pengarna man fick var en felaktig utbetalning. Därför ber SF i stället de anställda att frivilligt avstå från en månads semesterersättning nästa år.

Det är alltså upp till varje enskild medlem att själv göra bedömningen om man anser sig vara återbetalningskyldig. Har ni frågor om detta, kontakta Teaterförbundets jour 08-441 13 00 eller jour@teaterforbundet.se