FERA-möte

Den 21 januari hade Sveriges Filmregissörer en heldag med FERA (Federation of European Screen Directors).

Heldag med FERA som är vår systerorganisation för regissörer i Europa. Vi pratade om allt från DSM-direktivet, eco-dogma och konstnärlig frihet i Europa och minglade med specialinbjudna gäster från SFI och Kulturutskottet.