Film & TV-avdelningen arrangerar en kurs i arbetsmiljö med specialinriktning corona/covid-19

Teaterförbundets Film & TV-avdelning arrangerar en kurs i arbetsmiljö med fördjupningsavsnittet Riskhantering corona/covid-19.

Tid:  16 Juni 2020, kl 9:00- 16:00

Deltagande sker via Zoom, så en adekvat internetuppkoppling är ett krav. Du måste också ladda ner Zoom-appen.

Anmälan sker till filmochtvavdelningen@teaterforbundet.se senast den 10 juni 2020.

Anmälan ska innehålla:

  • Namn
  • Telefon
  • E-post
  • Postadress (material till kursen kommer att skickas hem till dig)

Kursen har begränsat antal platser, 25 st. Anmälan är bindande. Får vi in fler anmälningar gör vi en väntelista.

Kursen riktar sig till dig som är medlem i Teaterförbundet för scen och film, och har en arbetsledande yrkesroll, producent, line-producer, produktionsledare, inspelningledare platschef och 1st AD samt projektledare och inspelningsledare. Även du som har fått uppgiften att koordinera coronarelaterad säkerhet på plats, eller du som är skyddsombud eller facklig företrädare.

Utbildningen arrangeras av Prevent som idag är experten på utbildningar i säkerhet inom film och tv området, deltagarna erhåller ett utbildningsintyg på engelska efter utbildningen. Kursen finansieras av Film & TV-avdelningen och är dyr, så det är viktigt att alla anmälda deltar, om man får förhinder anmäler man detta direkt till filmochtvavdelningen@teaterforbundet.se så att personer på väntelistan kan få en plats.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du som deltar genomgått Prevents webbutbildning ”Arbetsmiljö i filmproduktion”.  Den är kostnadsfri, men du måste skapa ett konto hos Prevent.

VÄLKOMNA med er anmälan!