Film/TV/video-avtalet översatt till engelska

Film-, tv- och videoavtalet som är tecknat mellan Scen & Film och Medieföretagen finns nu även i en engelsk översättning.

Kollektivavtalet gäller från den 25 januari 2021 till den 31 maj 2023 och kan laddas ner här.