Filmarbetare får traktamente

De filmarbetare från Göteborg som arbetat med produktionen Ögon blå i Stockholm kommer att få traktamente utbetalat, sedan Teaterförbundet förhandlat om traktamentsreglerna i kollektivavtalet mot Strix Drama och Medieföretagen.

Filmen Ögon blå har spelats in både i Göteborg och i Stockholm, men Göteborg är den huvudsakliga inspelningsorten. En medlem kontaktade förbundet för att få klarhet i vilka regler som gäller för traktamente. De som bodde i Stockholm hade fått traktamente när de arbetade i Göteborg, men de som bor i Göteborg fick det inte när de arbetade i Stockholm.

Teaterförbundet klargjorde att enligt kollektivavtalet hade de från Göteborg rätt att få traktamente. De som bor på den huvudsakliga inspelningsorten – i det här fallet Göteborg – ska ha traktamente när inspelning sker på annan plats. Detta oavsett om arbetsgivaren dessutom har betalt traktamenten till de som arbetat i Göteborg och var bosatta i Stockholm.

Under förhandlingar meddelade produktionsbolaget Strix Drama att man inte kommer att kräva tillbaka ersättning från de som bor i Stockholm.