Filmbranschen behöver en stark offentlig finansiering

Under invigningen av Göteborg Film Festival meddelade kulturminister Parisa Liljestrand att en ny filmutredning ska tillsättas, något som Scen & Film välkomnar.

Filmbranschen behöver hållbara villkor och långsiktig finansiering. Digitaliseringen och globaliseringen har i grunden förändrat hur film och drama finansieras, produceras och distribueras, liksom hur tittarna konsumerar film och drama.

– På en globaliserad marknad blir det lokala särskilt intressant, men också sårbart. Det behövs nya verktyg för att ringa in vad som är svensk film och svensk produktion för att den ska kunna stärkas. Utan en stark offentlig finansiering har vi ingen svensk filmproduktion, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Scen & Film.

De som producerar i Sverige måste respektera de avtal som ägs av arbetsmarknadens parter. Scen & Film menar att de som nyttjar svensk infrastruktur också bör vara med och bidra till dess finansiering.

– Sverige bör – som våra grannländer – se över möjligheten som ges av AVMS-direktivet att ta ut en avgift från de största strömningstjänsterna för att medfinansiera lokal produktion, säger Simon Norrthon.

För att säkra produktionskompetens i Sverige bör ramen för produktionsincitamentet också ökas. Att behålla och utveckla produktion i Sverige är bra för branschen och dess närliggande företag samtidigt som det genererar skatteintäkter.

– Sverige är inte det billigaste landet att producera i – och det hoppas jag att vi aldrig blir. Rättigheter och rimliga arbetsvillkor är förenat med en kostnad, men kostnaderna är investeringar i en hållbar bransch: ekonomisk hållbarhet, kompetensmässig hållbarhet och minskat klimatavtryck. I dag reser svenska film- och dramaproduktioner till andra länder för att filma, primärt i Baltikum, för att det är billigare, där vi exploaterar deras sämre avtalsvillkor, säger Simon Norrthon.