Filmbranschen ska bli säkrare

Nu finns en webbutbildning som ska stärka säkerheten vid filminspelningar och göra det enklare för alla i branschen att göra ett bra och säkert jobb.

Utbildningen har tagits fram av Prevent, tillsammans med Teaterförbundet för scen och film och Medieföretagen (Almega). Den utgör ett led i arbetet med att höja säkerheten och medvetenheten om arbetsmiljörisker på svenska filmproduktioner.

Oavsett om du är osäker på hur du bäst arbetar med arbetsmiljö eller har många år av erfarenhet har du nytta av utbildningen.

I projekt tas även en klassrumsutbildning fram och en uppslagsbok om arbetsmiljö inom filmproduktion. Checklistor, mallar och andra verktyg som praktiskt kan hjälpa er i det dagliga arbetet tas fram löpande. Allt material läggs ut på Prevents webbplats och är kostnadsfritt.

Läs mer om projektet och nå utbildning på Prevents hemsida.


Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans.