Filminstitutets förslag till branschråd håller inte måttet

Idag lämnar flera organisationer knutna till filmbranschen sina remissvar på Svenska Filminstitutets (SFI) förslag till hur de nya filmbranschråden ska utformas. Flera av de organisationer som svarat är kritiska.

– Det förslag som SFI har lämnat brister på flera punkter och lever inte upp till de ambitioner som riksdag och regering presenterade, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Sammansättningen av branschråden visar på oroväckande okunskap. Anmärkningsvärt är att Teaterförbundet för scen och film, som organiserar alla yrkesverksamma grupper utom manusförfattare, inte finns med i något av råden vid sidan av medverkan från Sveriges Filmregissörer som är en avdelning inom Teaterförbundet.

– Om SFI på allvar vill vara en meningsfull aktör i svensk film måste de modernisera sin syn på oss som skriver och gör film. Förslaget om branschråd är en stor besvikelse. Det rimmar dessutom illa med regeringens ställningstagande att filmskapare bör ha ett långt större inflytande i beslut som rör framtida film. Vi vet vad vi pratar om. Det borde vara skäl nog för SFI, säger Pia Gradvall, ordförande i Dramatikerförbundet.

Det finns stora oklarheter kring hur stort inflytande som råden i realiteten kommer att få.

– Förhoppningarna på den nya filmpolitiken är stora. Vart tog inflytandet vägen som kulturministern lovat? Som förslaget nu presenteras saknas insyn och möjlighet till reell påverkan, säger Christina Olofson, en av ordförandena i Sveriges Filmregissörer.

Bristen på branschinflytande riskerar att medföra att svensk film försvagas.

– Utan ett starkt branschinflytande försvagas förutsättningarna för en framgångsrik och långsiktig filmpolitik, säger Anders Degerberg, ordförande i Filmavdelningen inom Teaterförbundet för scen och film.

Ladda ner Teaterförbundets remissvar om SFI råd