Filmregissörerna vill ha ny filmlag

Sveriges filmregissörer, som är en yrkesavdelning inom Teaterförbundet, föreslår att en ny filmlag införs, när det gamla avtalet nu skrotas. Förslaget innebär att staten står för hälften av finansieringen och den andra hälften står samtliga aktörer för inom alla visningsformer.

Detta skulle ge en solidarisk finansiering där både staten och de kommersiella aktörerna bidrar till finansieringen. Målet är att skapa ett stödsystem som står för kontinuitet, kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

Det skriver Kjell-Åke Andersson, Håkan Bjerking, Elisabet Gustafsson och Christina Olofson från Sveriges filmregissörer i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Här kan du läsa debattartikeln.