Filmutfrågning i kulturutskottet

Under torsdagen hölls en utfrågning i Kulturutskottet om förutsättningarna för svensk film. Deltog gjorde en rad aktörer från filmbranschen, däribland Teaterförbundets ordförande Anna Carlson, Dramatikerförbundets ordförande Pia Gradvall, Filminstitutets vd Anna Serner, regissören Ruben Östlund, och Film&TV-producenternas Björn Rosengren.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke meddelade i sitt tal att det kommer att läggas en proposition om filmpolitiken inom några veckor.

Anna Carlson lyfte i sitt anförande att förbundet är positivt till beslutet att riva upp det nuvarande filmavtalet och införa en statlig filmpolitik. Men det är också viktigt att alla som tjänar pengar på film också ska vara med och finansiera dem.
Hon poängterade att det nuvarande filmavtalet inte bara varit oförmöget att generera tillräckligt med pengar, utan också har bromsat utveckling och förnyelse av filmen.

– Svensk film behöver en stark filmpolitik som präglas av konstnärlig kvalité, jämställdhet och mångfald. Här ska finnas plats för flera berättelser och våra filmproduktioner ska genomsyras av mångfald i alla kategorier, sa Anna Carlson.

Hela utfrågningen kan ses på SVT Forum.