Fler skådespelare bör få längre kontrakt

Allt fler skådespelare är visstidsanställda på korta kontrakt. I början av 90-talet var mellan 700 och 800 skådespelare tillsvidareanställda på institutionsteatrarna. I dag är siffran drygt 200.

Teaterförbundet avtalade för femton år sedan om nya anställningsformer för bland annat skådespelare. I detta ingick möjligheten till långtidskontrakt på mellan två och fem år.

I en artikel i Norrbottenskuriren menar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk att långtidskontrakten borde ha större omfattning.

– Vi trodde att det skulle bli fler längre kontrakt. Det var den bedömning vi gjorde ihop med arbetsgivarna. Vi är besvikna över att det inte finns fler långtidskontrakt, säger Jaan Kolk.

Här kan du läsa hela artikeln i Norrbottenskuriren.