Flipflops på hög höjd

Den indiska film- och tv-industrin är en av de största i världen, och fortsätter att växa i en hög takt. Teknikutvecklingen gör att det blir billigare och enklare att spela in och sprida film. Arbetsmiljön och säkerheten för filmarbetarna är det sämre med. Varje vecka sker allvarliga olyckor på inspelningsplatserna.

I artikeln ”Flipflops på hög höjd i växande filmindustri” kan du läsa mer om hur arbetssituationen ser ut för filmarbetare i ”Bollywood”. Artikeln skrevs i samband med att det globala facket UNI-MEI arrangerade en workshop i Mumbai. I workshopen deltog flera representanter för indiska fackförbund på filmområdet. Under dagarna diskuterade man vad arbetsmiljön innehåller och hur man kan arbeta för att förbättra säkerheten för filmarbetarna.

Deltog gjorde även Eleonor Fahlén, Teaterförbundets regionala skyddsombud på filmområdet, som berättade om hur man arbetar med frågorna på filminspelningar i Sverige.

Workshopen var en del av ett tre-årigt projekt finansierat med medel från LO-TCO Biståndsnämnd. Det genomförs i samarbete mellan Teaterförbundet och de globala facken UNI-MEI (som företräder bland annat filmarbetare) och FIA (som företräder artister).

Foto: Laura Book