Förbundsmötet röstade för nytt namn

I måndags genomförde Teaterförbundet för scen och film ett digitalt förbundsmöte med ett 70-tal ombud som diskuterade motioner och fattade beslut om ekonomi och organisationsfrågor.

Ombuden röstade bland annat fram ett nytt namn som bättre ska representera förbundets alla medlemmar. Det nya namnet blir fackförbundet Scen och Film. Själva namnbytet kommer att ske under våren nästa år.

Dagen inleddes med ett tal av TCO:s ordförande Therese Svanström, som talade om vikten av fackförbunden som demokratisk kraft i samhället.

Förbundsmötet röstade också fram en ny valberedning, som ska arbeta med att föreslå en ny förbundsstyrelse till riksstämman 2022. Den nya valberedningen består av Hanne Wirde (sammankallande), Tomas Ehlert Ankarstrand,  Elisabet Gustafsson, Hulda Lind Jóhannsdóttir och Helena Lundqvist.

Under mötet delades också Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning ut, som i år tilldelades skådespelaren och premiärdansören Niklas Ek. Stort grattis även till de fackliga stipendiaterna: filmregissören Anders Habenicht, musikalartisten James Lund och skådespelaren Tanja Lorentzon.

Dagen avslutades med virtuost ordskapande av poeten och konstnären Yolanda Aurora Bohm Ramirez!