Företagsstöden förlängs över maj och juni

Regeringen förlänger omställningsstödet och omsättningsstödet, som nu gäller även i maj och juni 2021. Även möjligheten att korttidspermittera förlängs till juni 2021.

Omställningsstödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader.

Förlängningen av omsättningsstöden innebär att stöden nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader. Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stöden ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Maximalt stöd per enskild näringsidkare respektive fysisk person som delägare i handelsbolag är i snitt 24 000 kronor per månad.

Regeringen förlänger även möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent till i juni. Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden.

Läs mer om de olika stöden på regeringens webbplats.