Förhandlingar med Wermlandsoperan

Ledningen för Wermland Opera har inlett förhandlingar med Teaterförbundet där man flaggar för kraftiga nedskärningar i personalstyrkan.

Det är en allvarlig situation. Inte bara för att en stor del av de anställda riskerar förlorar sina arbeten. Men också för att en scenkonstinstitution utan en kärna av fast anställd teknisk, administrativ och konstnärlig personal förlorar sin själ och ofrånkomligt hamnar i en nedåtgående spiral där alla är förlorare.

Samtidigt har region Värmland en kulturplan ute på remiss, som präglas av högt ställda förväntningar på operahuset. Förväntningar som kommer att falla platt till marken om de föreslagna nedskärningarna i personalstyrkan blir verklighet. Vill man upprätthålla den kvalitet och det omfång man föresatt sig är det nödvändigt att behålla den redan i dag begränsade grupp tillsvidareanställda man har.

Detta skriver Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en debattartikel Nya Wermlandstidningen den 24 augusti 2102.