Förhandlingar på Dramaten avslutade

Sedan i höstas har Teaterförbundet för scen och film och Kungliga Dramatiska Teatern förhandlat om neddragning av tjänster och omorganisation på teatern. Under onsdagen avslutades förhandlingarna.

Förhandlingarna inleddes efter det att Dramaten meddelat att man var tvungen att skära kraftigt i budgeten, och att personalstyrkan måste minskas med 20 årsverken.

Resultatet av förhandlingarna blev att sex personer kommer att sägas upp. Övriga tjänster sparas in genom att inte tillsätta vakanser och pensionsavgångar.

– Teaterförbundets lokalavdelning har gjort ett omfattande arbete. Vi har i mycket fått gehör för våra invändningar mot arbetsgivarens förslag. Resultatet blev att färre sägs upp och att den föreslagna omorganisationen istället kommer att diskuteras i partsgemensamma arbetsgrupper under våren, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet, som har biträtt lokalavdelningen vid förhandlingarna.

En av anledningarna till teaterns ekonomiska situation är att uppräkningen av de statliga anslagen till scenkonstinstitutionerna under många år varit lägre än kostnadsökningarna.

– De professionellt yrkesverksamma inom scenkonsten måste få samma villkor som den övriga arbetsmarknaden. Om anslagen fortsätter att urholkas kommer det att få mycket negativa konsekvenser för scenkonstens utveckling i Sverige, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.