Förhandlingarna med dubbföretaget SDI avslutade

Teaterförbundet har avslutat förhandlingarna med dubbföretaget SDI, då ingen ny överenskommelse kunnat träffas. Parterna står för långt ifrån varandra.

Teaterförbundet har under en längre tid arbetat med att omförhandla avtalen för dubbföretag som arbetar med dubbning av olika tv- och filmproduktioner. I början av året tecknades avtal med tre företag: Eurotroll, Eurotroll Multimedia och Scandvoice AB.

Förhandlingarna har därefter fortsatt främst med dubbföretaget SDI. Med företaget Dubberman har inga förhandlingar genomförts, då företaget tidigt meddelade att de inte kan tänka sig några som helst höjningar av nuvarande nivåer. Det finns också vissa andra mindre dubbföretag.

Teaterförbundet ska nu överväga vilka alternativ som kvarstår.