Förhandlingsläget för nya avtal

Under våren omförhandlar Teaterförbundet en rad kollektivavtal. Här kan du läsa en kort sammanfattning över förhandlingsläget.

Den 26 april utlöstes konflikten med två dubbföretag, SDI Media och Dubberman, för röstskådespelare som arbetar med dubbning och dubbregi.

Med Svensk Scenkonst tecknades ett nytt avtal för institutionsteatrarna den 12 april. Inom kort kommer förhandlingarna inledas med Svensk Scenkonst om privatteateravtalet.

Med Medieföretagen befinner sig förhandlingarna om ett nytt avtal för film och kommersiell tv i ett slutskede. Detsamma gäller förhandlingarna om ett nytt biografavtal.

Förhandlingar pågår också med Danscentrum om avtalet för fria dansgrupper/koreografer och med Teatercentrum för fria professionella teatrar.