Formen för Filminstitutets branschråd beslutade

I regeringens proposition för en ny filmpolitik utlovades ett ökat inflytande för branschens aktörer genom nyinstiftade branschråd. Filminstitutet fick i uppdrag att föreslå hur råden ska utformas. Efter en remissomgång har det nu fattats ett beslut i frågan.

Teaterförbundet för scen och film var i sitt remissvar starkt kritiskt till det ursprungliga förslaget, då det inte omfattade Teaterförbundet, förutom avdelningen Sveriges Filmregissörer. Därmed utestängdes en stor del av de yrkesgrupper som förbundet representerar.

I det beslut som nu har fattats har Filminstitutet omarbetat sitt förslag och Teaterförbundet ges möjlighet att nominera ledamöter till tre av råden.

– Vi är mycket glada över att Filminstitutet lyssnat på våra synpunkter och ger Teaterförbundet en plats i råden. Ett ökat inflytande för flera aktörer är en viktig del i den nya filmpolitiken och vi ser fram emot att delta i arbetet, säger Anna Carlson, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Läs mer om beslutet om branschråd på Filminstitutets hemsida.

Läs propositionen Mer film för fler – en sammanhållen filmpolitik (prop. 2015/16:132)