Försvara friheten att privatkopiera

Privatkopiering spelar en viktig roll i vårt öppna demokratiska samhälle. Och en fungerande upphovsrätt är avgörande för att ge ekonomiska förutsättningar för fortsatt skapande på hög nivå, skriver Anna Carlson, Teaterförbundet, och Mattias Åkerlind, Copyswede.

I sin krönika om privatkopiering i SvD den 7 november är Sam Sundberg kritisk mot den skiljedom som innebär att privatkopieringsersättningen även ska omfatta externa hårddiskar och usb-minnen. Till skillnad från andra kritiker förstår han dock sambandet mellan denna ersättning och den lagstiftning som ger allmänheten möjlighet att spela in eller kopiera ett tv-program, en film eller musik och ljudböcker för sitt privata bruk. Som alternativ föreslår han att denna rätt ska förbjudas. Sundbergs resonemang är naturligtvis tillspetsat och provokativt, men det finns ändå anledning att tydliggöra varför vi kulturskapare anser att detta är helt fel väg att gå.

För dem som precis har betalat de där extra tusenlapparna för den senaste generationens tv-box med möjlighet att spela in sina favoritprogram för att se dem när de vill, kan förslaget tyckas precis lika utvecklingsfientligt som Sam Sundberg själv beskriver sitt förslag.

En fungerande upphovsrätt är en grundläggande förutsättning för att de kulturskapare och kulturproducenter som skapat och investerat i de filmer och den musik vi alla tillgodogör oss, ska kunna fortsätta skapa och investera i nya tv-program, musik, filmer och ljudböcker.

Det upphovsrättsliga skyddet för den som skapat något balanseras hela tiden mot andra intressen i samhället som exempelvis möjligheten att citera en text eller göra en kopia för privat bruk. Möjligheten för var och en att kunna få kopiera en text eller spela in en film, musik eller ett tv-program för sitt privata bruk utan att behöva träffa avtal om detta i varje enskilt fall och utan att behöva registrera vad och när du valde att spela in, är en viktig del av vår mediekonsumtion och spelar också en viktig roll i vårt öppna demokratiska samhälle. Privatkopieringsersättningen innebär på så sätt en kopiering som inte är kränkande för den enskildes integritet.

Möjligheten att få spela in sina tv-program bidrar till den tekniska utvecklingen av nya tv-boxar på motsvarande sätt som möjligheten att få föra över sin egen eller närståendes musik till mp3-spelaren främjar försäljningen och utvecklingen av mp3-spelare, vare sig musikspelaren säljs separat eller om den är inkluderad i en telefon.

Det är viktigt att hålla i minnet att grunden för att det ska finnas möjligheter för alla de som skapar och investerar i det innehåll som vi vill titta eller lyssna på är en fungerande upphovsrätt som kan ge de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt skapande på hög nivå.

Vår möjlighet att få spela in och kopiera förutsätter att det finns en kompensationsordning som gör att de som skapar ersätts för den kopiering som sker. I Sverige och i de flesta andra länder i Europa har man valt en ordning som innebär att de företag som tjänar pengar på att sälja de tv-boxar, mp3-spelare och smarta telefoner som gör privatkopieringen möjlig har att betala en liten ersättning till kulturskapare och andra rättighetshavare för de produkter som de säljer. Detta är i högsta grad rimligt. Ersättningen betalas i relation till privatkopieringen och fördelas också, om än i viss utsträckning schabloniserat, till dem vars verk faktiskt kopieras.

Kulturskaparnas kompensation för privatkopiering är mycket viktig, i högsta grad rimlig och vi bör alla värna om rätten att få fortsätta kopiera för privat bruk som en viktig och självklar del i ett modernt samhälle.

Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet och talesperson för Kulturskaparna
Mattias Åkerlind, vd Copyswede


Artikeln har tidigare publicerats i Svenska Dagbladet.