Fortsatt partsgemensamt arbete för att förebygga sexuella trakasserier

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har ett gemensamt råd som ska arbeta för att motverka diskriminering och främja mångfald och likabehandling i arbetslivet. I år har det partsgemensamma rådet i sällskap med projektledare Sherlot Jonsson åkt på turné för att besöka ett flertal scenkonstinstitutioner, och träffat arbetsgivare och fackliga representanter.

Syftet med besöken var att lyssna in idéer och synpunkter från arbetsplatserna angående vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön och på så sätt förebygga sexuella trakasserier.

– Det finns ett stort engagemang för frågan om arbetsmiljö och det förebyggande arbetet av sexuella trakasserier på de arbetsplatser vi har besökt. Mycket arbete har genomförts efter hösten 2017 och metoo, säger Sherlot Jonsson, projektledare för det partsgemensamma arbetet.

– De flesta har sett över sina interna rutiner och dokument har uppdaterats. Många har arrangerat utbildningar på området, och hållit samtal om bland annat värdegrund och bemötande, fortsätter Sherlot Jonsson.

Trots att det pågår många insatser finns mycket kvar att göra. Under det kommande året planeras flera insatser för att utveckla en inkluderande arbetsplatskultur med fokus på ledarskap, medarbetarskap och organisationskultur.

Kommissionsrapport på engelska
Under våren 2018 tillsatte Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst ”Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten” med uppgift att kartlägga och analysera situationen på scenkonstområdet.

Kommissionen presenterade sedan rapporten ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring”, som även innehöll förslag på åtgärder för hur vi bättre kan arbeta för att skapa arbetsplatser fria från alla former av trakasserier.

Kommissionsrapporten har lästs och använts av många, och har nu även översatts till engelska för att kunna användas även i internationella sammanhang.

Här kan du ladda ner både den svenska och den engelska rapporten.