Förtydligande om arbetstidsregler för filmarbetare

Under våren pågår förhandlingar om ett nytt film-, tv- och videoavtal mellan Teaterförbundet för scen och film och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen.

Ett utbrett problem för filmarbetare är att arbetsgivarna bryter mot de arbetstidsregler som finns i lagen och i vårt gemensamma kollektivavtal. Filmarbetarna får inte de raster, måltidsuppehåll och pauser som de har rätt till. Teaterförbundet lade därför ett yrkande om förstärkta rättigheter vad gäller arbetstider.

Medieföretagen har sett samma problematik, men menade att befintliga lagar och regler är tillräckliga, om de efterföljs.

Teaterförbundet och Medieföretagen kom därför överens om att ta fram ett dokument som förtydligar vilka regler som gäller för raster, måltidsuppehåll och pauser. Detta dokument har skickats till Medieföretagens samtliga medlemmar.

Här kan du läsa det dokument som tagits fram.