Frågor och Svar om det tillfälliga avtalet för institutionsteatrar och privatteatrar

Vad gäller för de avtal om visstidskontrakt som är tecknade före den 26 maj 2020?

Institutionsteater
För anställningsavtal som har tecknats senast den 25 maj 2020 gäller inte det tillfälliga säravtalet. Då gäller i stället det centrala kollektivavtalet för institutionsteater i sin helhet. Det innebär att om ditt anställningsavtal skrevs på innan restriktioner och dylikt inträdde kan arbetsgivaren hävda force majeure. Vid force majeure kan arbetsgivaren säga upp visstidsanställda med en uppsägningstid om två månader.

Har anställningsavtalet skrivits på under rådande restriktioner är möjligheten för arbetsgivaren att hävda force majeure och därmed säga upp visstidsanställda betydligt mer begränsad.

Privatteater
För anställningsavtal som har tecknats senast den 25 maj 2020 gäller inte det tillfälliga säravtalet. Då gäller i stället det centrala kollektivavtalet för privatteater i sin helhet. Det innebär att det finns regler om ersättning vid inställd föreställning samt att minst två så kallade garantilöner ska betalas ut.

Finns det någon tidsgräns för det tillfälliga avtalet?
Avtalet gäller tills vidare, och har 2 veckors uppsägningstid.
Kansliet följer noga utvecklingen och kommer att säga upp säravtalet när det inte längre anses fylla någon funktion.

Vad gäller för uppdragstagare med eget företag?
Avtalet gäller enbart för visstidsanställda. Har du eget företag bör du dock som alltid noga läsa igenom ditt uppdragsavtal innan du skriver på det. Kontakta gärna medlemsrådgivningen för att få hjälp med att gå igenom ditt avtal.

Finns det inga regleringar i ditt uppdragsavtal om rätt till avbokning eller force majeure är huvudregeln att avtal ska hållas och att uppdragsgivaren därmed ska ersätta uppdragstagaren som om arbetet hade genomförts.

Vad gäller för den fria scenkonsten?
Det finns sedan den 23 juni ett liknande avtal för de fria professionella  teatrarna.

Varför har Teaterförbundet gått med på det här avtalet?
Begränsningen av mötesfriheten till 50 personer har lett till att kulturarbetsmarknaden helt har stannat av. För att arbetsgivare och producenter ska våga satsa och anställa trots fortsatt osäkerhet på scenkonstens arbetsmarknad har Teaterförbundet träffat en rad tillfälliga säravtal. Det här är ett av dessa avtal. Vi bedömer att avtalet är nödvändigt för att skapa arbetstillfällen och för att undvika konkurser. Vi behöver tänka framåt för att på ett säkert sätt kunna öppna våra arbetsplatser igen.

Har du ytterligare frågor kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning på jour@teaterforbundet.se

Innan du skriver under ett kontrakt – skicka det alltid till Teaterförbundets medlemsrådgivning för granskning!